top of page

Acerca de

Iskolai könyvtár

Az iskola történetében mindig fontos szerepet töltött be a könyvtár, erre nagy figyelmet fordított az iskolavezetés és a tanári kar is. A BNAG könyvtára gazdag gyűjteményével és szolgáltatásaival hívja-várja az iskola közösségét!

A gazdag hagyománnyal rendelkező könyvtárban megrendezett különleges programok sora szinte végtelen, kiemelendő az egész tanévet átfogó vetélkedő sorozatok, projektek hagyománya. A diákokat mozgósító irodalmi és történelmi alkotókörök, az iskolai könyvtári világhónap megünneplését célzó rendezvények és a karácsonyi könyvárverések, valamint a feledhetetlen könyvtári éjszakák évtizedeken át színesítették a BNAG életét.

A BNAG könyvtár részletes története 1937-2017-ig elektronikusan itt érhető el: https://mek.oszk.hu/21600/21669/21669.pdf

Mit találhatunk a könyvtárban?

Kiemelkedően gazdag a könyvtár kézikönyvtári állományrésze, melyben tudományterületenként gyűjtött szak- és ismeretterjesztő irodalom, öko-gyűjtemény, kötelező és ajánlott olvasmányok, klasszikus és kortárs szépirodalom, idegen nyelvű könyvek, érettségire felkészítő feladatgyűjtemények, segédkönyvek, hely- és iskolatörténeti gyűjteményrész található. Számítógépek is segítik a könyvtár olvasóinak munkáját. A könyvtár teljes állománya megtalálható az elektronikus katalógusban.

Mit nyújt a könyvtár?

A XXI. század információs káoszában a könyvtári információszerzés egzakt módszerei segítenek a tágabb értelembe vett információkeresés során a minőségi információ iránti igény támogatásában és a megfelelő információs csatornák megismerésében és használatában. Célunk, hogy a diákok információalkotó, a hiteles információt felismerő és igénylő, sikeres felnőttekké váljanak.

Ennek elősegítésére könyvtári alapú tanórákat, projekteket és egyéni foglalkozásokat szervezünk, ahol a NAT 2020 lehetővé teszi, könyvtárhasználati óra keretében, de igény szerint, könyvtári forrásokra épülő szakórák keretében is.

Mi történik a könyvtárban?

A XXI. század iskolai könyvtára olyan információs és közösségi tér, ahol az önálló és csoportos tanulás, az élményszerző olvasás, de a szabadidő hasznos eltöltésére nyílik alkalma a gimnázium polgárainak. Célunk olyan alternatív tanulási és szabadidős tér kialakítása, ahol a diákok és tanárok egyéni kezdeményezései megvalósulhatnak, otthonosan érezheti magát mindenki, aki a könyvtárat használni szeretné.

A könyvtár részt vállal az iskola programjainak támogatásában. Hosszú távú célja egy bázis-közösség kialakítása, mely szívügyének tekinti a könyvtár megújítását a hagyományai és az értékei megőrzése mellett.

 

Nyitva tartás:

Hétfő: 9.30-14.45

Kedd: 9.30-15.30

Szerda: 9.30-14.45

Csütörtök: 9.30-15.30

Péntek: 9.30-13.45

A könyvtárat Pataki Marianna könyvtárostanár működteti

 

Elérhetőségek: +36-1-2291894/111. mellék

Book-trailerek

Picking a Book
bottom of page