top of page

Acerca de

Tanári kar

Acháné Király Zsuzsanna

okleveles spanyol nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár
történelem szakos középiskolai tanár

hétfő 6. óra

Fogadóóra:

Battyán Katalin

magyar nyelv és irodalom szakos tanár
angol nyelv és irodalom szakos tanár
okleveles pedagógia szakos bölcsész
8.b osztályfőnök

szerda 6. óra

Fogadóóra:

Csabai Bálint

testnevelő tanár
gyógytestnevelő tanár
egészségfejlesztő tanár

Fogadóóra:

Fogl Balázs

angol szakos nyelvtanár
szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető
idegennyelvi vizsgáztató,
pedagógus II.
11. d osztályfőnök

csütörtök 4. óra

Fogadóóra:

Kamrás Orsolya

magyar nyelv és irodalom szakos tanár
filozófia szakos középiskolai tanár
érettségi elnök, emelt szintű vizsgáztató
magyar munkaközösség-vezető

kedd 6. óra

Fogadóóra:

Kmetty Orsolya Júlia

okleveles spanyoltanár
diákönkormányzatot segítő pedagógus
10.b osztályfőnök-helyettes

csütörtök 2. óra

Fogadóóra:

Lengyel Zsolt

okleveles matematika szakos középiskolai tanár
okleveles középiskolai testnevelő tanár

csütörtök 2. óra

Fogadóóra:

Némethy Kálmán

történelem-biológia szakos tanár
szakvizsgázott pedagógus,
közoktatási vezető

10.c osztályfőnök-helyettes

Fogadóóra:

Ruszkovics-Nagy Boglárka

diplomás testnevelő, gyógytestnevelő, egészségfejlesztő tanár

Fogadóóra:

Szita Zsuzsanna

angol nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár
olasz nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár
szakvizsgázott pedagógus, vezetőtanári és tanügyigazgatási szak
emelt szintű érettségi vizsgáztató
pedagógus minősítés és tanfelügyeleti szakértő, mesterpedagógus

szerda 8. óra

Fogadóóra:

Turcsány Gergely

fizika szakos tanár
család- és gyermekvédelem szakos pedagógus
okl. szociális munkás
okl. survey statisztikus és adatanalitikus
7.a osztályfőnök

Fogadóóra:

Vas Viktória

angol szakos nyelvtanár
érettségi elnök, emelt szintű vizsgáztató
idegen nyelvi munkaközösség-vezető
9. C osztályfőnök-helyettese

szerda 2. óra

Fogadóóra:

Wittinger Anna

Angol szakos középiskolai tanár

Fogadóóra:

Asbolt Olivér

történelem szakos középiskolai tanár
felsőfokú oktatási informatikus
szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető
mesterpedagógus, szakértő
történelem munkaközösség-vezető
12. c osztályfőnök

szerda 7. óra

Fogadóóra:

Bauerné Nyitrai Zsófia

testnevelés-rekreáció szakos tanár
úszás sportedző
tenisz sportoktató
9. b osztályfőnök

csütörtök 3. óra

Fogadóóra:

Dankai Mátyás

- okleveles történelemtanár és okleveles némettanár
- idegen nyelvi vizsgáztató
- Európai Uniós pályázatíró

Fogadóóra:

Gulyásné Daróczy Edit

matematika-fizika szakos középiskolai tanár, fejlesztőpedagógus

hétfő 5. óra

Fogadóóra:

Kincses Katalin

okleveles földrajz szakos általános iskolai tanár
okleveles történelem szakos bölcsész és tanár
földrajz szakos tanár
szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető
mesterpedagógus
szakértő
intézményvezető
9.a osztályfőnök-helyettes

egyeztetés szerint

Fogadóóra:

Kolesár-Szundy Fanni

Testnevelő- gyógytestnevelő- egészségfejlesztő tanár
Funkcionális erőnléti edző
Triatlon sportedző
Spinning instruktor
9.b osztályfőnök-helyettes

Fogadóóra:

Manolovitsné Erdőközi Orsolya

magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár
okleveles holland nyelv és kultúra tanára
német szakos nyelvtanár
szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető
érettségi vizsgaelnök
pedagógus II.
12.a osztályfőnök

csütörtök 5. óra

Fogadóóra:

Oroszpataki Zsófia Ildikó

testnevelés szakos tanár
gyógytestnevelő tanár
okleveles rekreáció irányító
iskolai sítúravezető
9. NyC osztályfőnök

kedd 6. óra

Fogadóóra:

Sigmond Gábor Mihály

fizika szakos tanár
kosárlabda edző
sítúra vezető
reál munkaközösség-vezető
9. NyD osztályfőnöke

szerda 2. óra

Fogadóóra:

Szász Péter

matematika szakos tanár
fizika szakos tanár
felsőfokú oktatás informatikus

szerda 7. óra

Fogadóóra:

Tóth Dóra

okleveles középiskolai angol nyelv és kultúra és okleveles középiskolai magyartanár
7.b osztályfőnök-helyettese

Fogadóóra:

Venczel Ágnes

matematika szakos tanár
angol szakos nyelvtanár
kémia szakos tanár
12. b osztályfőnök-helyettes

csütörtök 4. óra

Fogadóóra:

Zenka Zsuzsanna

okleveles anglisztika szakos bölcsész
9. a osztályfőnök

kedd 7. óra

Fogadóóra:

Baranyó Andrea

magyar nyelv és irodalom és történelem szakos középiskolai tanár
kulturális menedzser
szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető
mesterpedagógus
intézményvezető-helyettes
12. d osztályfőnök

egyeztetés szerint

Fogadóóra:

Biró Ágnes

orosz nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár
német nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár
11. c osztályfőnök

szerda 2. óra

Fogadóóra:

Dauner Lőrinc

okleveles német nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár
német nyelv és irodalom szakos tanár
pedagógus II.

péntek 4. óra

Fogadóóra:

Haász Ferenc Sándor

testnevelés szakos tanár
testnevelés munkaközösség-vezető

csütörtök 5. óra

Fogadóóra:

Kincsné Molnár Erzsébet Erika

biológia szakos középiskolai tanár
kémia szakos középiskolai tanár
szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető
pedagógus II.

péntek 6. óra

Fogadóóra:

Kurucz Krisztina

biológia szakos tanár
kémia szakos tanár
Pedagógus II.
12. b osztályfőnök

péntek 5. óra

Fogadóóra:

Nagy István

matematika szakos középiskolai tanár
fizika szakos középiskolai tanár
11. b osztályfőnök

szerda 3. óra

Fogadóóra:

Pataki Marianna Edit

okleveles könyvtárpedagógia-tanár,
középiskolai művészeti szaktanár,
szakvizsgázott pedagógus könyvtárinformatika, könyvtárpedagógia területen,
okleveles grafikus
pedagógus II.
12. c osztályfőnök-helyettes
könyvtárostanár

egyeztetés szerint

Fogadóóra:

Szalai Beáta

okleveles középiskolai biológia-kémia szakos tanár
klinikai- és egészségpszichológus
közoktatás vezetőképző szakvizsga
természettudományos munkaközösség-vezető
pedagógus II.

hétfő 5. óra

Fogadóóra:

Széllné Ondok Ágota

magyar nyelv és irodalom szakos tanár
mozgóképkultúra és médiaismeret tanár
könyvtáros
11. d osztályfőnök-helyettes

szerda 4. óra

Fogadóóra:

Tóth-Szántó Fanni

Okleveles középiskolai magyartanár és okleveles középiskolai történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára.
8.A osztályfőnök

Fogadóóra:

Vitószki Judit

filozófus
magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár
12. d osztályfőnök-helyettese

csütörtök 7. óra

Fogadóóra:

Éll Ninetta

német nyelv és irodalom szakos tanár
szakvizsgázott pedagógus szakértői területen
érettségi vizsgaelnök
mesterpedagógus
Erasmus+ pályázati koordinátor
9. D osztályfőnöke

szerda 7. óra

Fogadóóra:

Batta Boglárka

fizika szakos középiskolai tanár
matematika szakos középiskolai tanár
11.c osztályfőnök-helyettes

péntek 7. óra

Fogadóóra:

Buglyóné Ludman Mária

matematika szakos tanár
kémia szakos tanár
szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető
mesterpedagógus, szakértő
érettségi vizsgaelnök
kerületi matematika munkaközösség-vezető
belső értékelési csoport vezető
10. c osztályfőnök

kedd 3. óra

Fogadóóra:

Dr. Szalagyi Csilla

német nyelv és irodalom, magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár
az irodalomtudomány doktora

Fogadóóra:

Horváth Györgyi Erzsébet

ének-zenetanár, karvezető
magánénektanár, ének-kamaraművész

hétfő 7. óra

Fogadóóra:

Kissné Prim Beáta

okleveles középiskolai matematikatanár
okleveles középiskolai fizikatanár
szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető
pedagógus II.
9.C osztályfőnöke

péntek 5. óra

Fogadóóra:

Laczi Krisztina Mária

okleveles középiskolai történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára
okleveles erkölcstan- és etikatanár
közösségi szolgálat koordinátor
10. a osztályfőnök

csütörtök 8. óra

Fogadóóra:

Nagymihály Ármin Géza

informatikus közgazdász

hétfő 8. óra

Fogadóóra:

Pribelszki Aliz

okleveles német szakos középiskolai tanár
okleveles magyar nyelv és irodalom szakos tanár
10. b osztályfőnök

hétfő 4. óra

Fogadóóra:

Szerémi Kristóf

okleveles földrajz tanár
okleveles történelem tanár
7.a osztályfőnök-helyettes

Fogadóóra:

Sárdiné Varga Ildikó

biológia-kémia szakos tanár
informatika szakos középiskolai tanár
közoktatási vezető
mesterpedagógus (szakértő, szaktanácsadó)
7.b osztályfőnök

Fogadóóra:

Vargáné Zólyomi Margit

történelem szakos középiskolai tanár
orosz nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár
angol szakos nyelvtanár
11. a osztályfőnök-helyettes

szerda 7. óra

Fogadóóra:

Vozár-Krecskó Anett Evelin

okleveles történelem szakos bölcsész és tanár
okleveles magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár
szakvizsgázott pedagógus mentor- és vezető tanári ismeretek specializációval
érettségi vizsgaelnök, emelt szintű vizsgáztató
nevelési munkaközösség-vezetője
mesterpedagógus
11. a osztályfőnöke

kedd 7. óra

Fogadóóra:

bottom of page